2009-2010 sezonundan itibaren çalışmalarında değişikliğe giden Drama Topluluğu yalnızca vücut çalışmalarında değil aynı zamanda oyunculuk teknikleri ve dramaturgisi bakımından da değişikliğe gitmiştir.Oyunlarında insanoğlunun modernleşmeyle kaybettiklerini sahneleyen ekip, bu tabanda kendisini beslemek adına Rene Guenon’un eserlerini okuyarak, modernleşme sürecini kavramayı amaçlamıştır. Sembolizmden bu anlamda faydalanmış ve oyuncuların vücutlarını yer yer istenen sembollerin oluşturulmasında kullanabilmeleri beklenmiştir.


Babil: Cennet Kent - Babil Kulesi'nin gösterimi

Küvet Oyunu Final Sahnesi

Yakîn Tiyatro, akro-tiyatro tekniğini başlı başına bir yöntem olarak uygulamak amacıyla 2015-2016 sezonu için Plastik Kelimeler isimli yeni oyun çalışmalarına başlanmıştır. Bu oyun kapsamında akrobasi, cimnastik, denge, esneklik, uyum, duruş ve yürüyüş, ritim ve şan eğitiminin oyunculuğa yönelik olarak sistematikleştirilmesi amaçlanmaktadır.


Palto Oyunundan Bir Sahne
facebook logo instagram logo twitter logo