Öncü ALPER Yönetmen
August STRINDBERG Yazar
Merve NALBANT Yönetmen Yardımcısı
Umut UĞUR Kostüm – Aksesuar
Aziz Caner İNAN Müzik
Aylin BALLIDAĞ Makyaj

OYUNCULAR

Yağmur AKDAĞ
Bilge Nihan GÜNGÖR
Tahsin Ümit ERTOKUŞ

Matmazel Julie oyunu çok basit anlamda zengin soylu bir kadınla bir uşağın aşkını anlatır. Bu aşkın bir tarafında uşak Jean diğer tarafında ise matmazel Julie yer alır.
Uşak Jean basit feodal kölelikten bir sermaye sahibine, kent soylusuna dönüşmeye çalışırken Matmazel Julie´yi bir araç olarak kullanmak ister.
Matmazel Julie ise geleneksel, soylu ev hanımlığından özgür kadına dönüşme sürecinde uşak Jean yoluyla erkeklerden öç almak istemektedir. Bu öcün nedeni annesidir.
Matmazel Julie´nin annesi kocası kontun evdeki otoritesini reddederek onunla mücadeleye girmiş ancak; sonunda başka bir erkekle (kent soylu bir sermaye sahibiyle) kaçarak evde bir felaketin yaşanmasına, kontun iflasına neden olmuştur. Matmazel Julie, annesi tarafından yetiştiriliş tarzı nedeniyle erkeklerden nefret ederken, babasının içine düştüğü durum nedeniyle de annesinden öç almak istemektedir.

Oyun yazarı bu iki dönüşüm geçiren kahramanı tam da bir dönüşüm gecesi ( doğanın dönüştüğü, arzuların kabardığı yaz dönümü gecesi ) evin en alt tabakasının yaşadığı mutfakta karşılaştırır. Oyun kahramanlarının içinde bulundukları durum, belki çok basit olarak anlaşılabilecek uşak, evin hanımı aşkını, içinden çıkılmaz, tam anlamıyla dibe vurulan, karşılaşmanın her iki tarafının da dağıldığı bir savaşa dönüştürür.
Bu savaşın cephanesi her iki tarafın içinde bulunduğu toplumsal sınıf ve tarafların kişisel geçmişleridir. Silahlar ise sözcüklerdir. Oyun boyunca bu sözcükleri her iki taraf öyle ustalıkla ve acımasızca kullanır ki, oyun sonunda bir galip kalmaz. Uşak Jean uşaklığa devam ederken Matmazel Julie ise intihar eder.
Karşılaşma mekanı olan Mutfak oyun boyunca bir savaş arenasına, karşılaşan insanlar savaşçıya, oyun ise sonunda ölümün olduğu bir savaşa dönüşür. Savaş ise sadece bir gece boyunca başlar ve biter.

facebook logo instagram logo twitter logo